Day: 22 July 2022

July 22 2022

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km72.89 0608 UKR UR 2 Radio Promin’, Kul’chiyivtsi/KHFKRRT, vul. Tsentral’na, 52/1 (KM) ID 1595km73.73 0609 UKR Radio Mariya v Ukraini, Kul’chiyivtsi/KHFKRRT, vul. Tsentral’na, 52/1 (KM) ID 1595km71.93 0610 UKR UR 1 Persha Prog., Horokhiv/VFKRRT, vulytsia Ihoria Slyvky 30-A (VO) 1407km69.26 0611 UKR Svitle radio Emmanuyil, Chernivtsi/CHFKRRT, vul.…

Read the full article