Day: 11 May 2023

May 11 2023

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km 69.68 0730 UKR Radio Mariya v Ukraini, Kyiv/KFKRRT (KC) ID 1803km 69.11 0738 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Bragin/RTPS (GO) 1765km 69.20 0740 UKR Svitle Radio Emmanuyil, Kharkiv/HFKRRT, vul. Derev’yanka (KA) // web 2214km 69.83 0743 UKR Radio Mariya v Ukraini, Kharkiv/HFKRRT, vul. Derev’yanka (KA) // web…

Read the full article