May 11 2023

OIRT

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
69.68 0730 UKR Radio Mariya v Ukraini, Kyiv/KFKRRT (KC) ID 1803km
69.11 0738 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Bragin/RTPS (GO) 1765km
69.20 0740 UKR Svitle Radio Emmanuyil, Kharkiv/HFKRRT, vul. Derev’yanka (KA) // web 2214km
69.83 0743 UKR Radio Mariya v Ukraini, Kharkiv/HFKRRT, vul. Derev’yanka (KA) // web 2214km
71.78 0746 UKR UR 2 Radio Promin’, Olevs’k/ZHFKRRT (ZH) // web 1596km
69.92 0818 BLR UNID, BLR ID but not // Kultura or Gomel
67.37 0820 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Bragin/RTPS (GO) // web 1765km
68.27 0823 UKR UR 2 Radio Promin’, Kholmy/CHFKRRT (CH) // web 1921km
68.00 0824 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Smetanichi/RTPS (GO) // web 1641km
67.22 0825 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Smetanichi/RTPS (GO) // web 1641km

Map