July 27 2023

OIRT

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
67.76 1614 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Gomel/RTPS (ul. Pushkina, 6) (GO) // web 1808km
67.37 1615 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Bragin/RTPS (GO) // web 1765km
67.10 1617 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Pinsk/RTPS Posenichi (BR) // web 1475km
67.22 1617 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Smetanichi/RTPS (GO) // web 1641km
66.44 1618 BLR BR Gomel FM/OIRT, Smetanichi/RTPS (GO) // web 1641km
66.20 1619 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Gomel/RTPS (ul. Pushkina, 6) (GO) ID 1808km
66.32 1619 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Pinsk/RTPS Posenichi (BR) // web 1475km
68.00 1622 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Smetanichi/RTPS (GO) // web 1641km
68.30 1623 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Bragin/RTPS (GO) // web 1765km
68.45 1623 BLR BR Gomel FM/OIRT, Zhlobin/RTPS (ul. Marksa 1a) (GO) // web 1739km
68.57 1624 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Soligorsk/RTPS Dubei (MI) // web 1567km
69.11 1625 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Bragin/RTPS (GO) // web 1765km
69.26 1626 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Gomel/RTPS (ul. Pushkina, 6) (GO) // web 1808km
69.44 1626 BLR BR Radio Brest/OIRT, Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) // web 1433km
69.68 1627 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Zhlobin/RTPS (ul. Marksa 1a) (GO) // web 1739km
69.68 1627 BLR BR Radio Brest/OIRT, Brest/RTPS Rakitnitsa (BR) // web 1334km
69.80 1628 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Drogichin (Drahichyn)/RTPS Sirenevka (BR) ID 1413km
69.92 1628 BLR BR Gomel FM/OIRT, Bragin/RTPS (GO) ID 1765km
70.22 1629 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Soligorsk/RTPS Dubei (MI) // web 1567km
70.28 1630 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Smetanichi/RTPS (GO) // web 1641km
70.79 1630 UKR Svitle Radio Emmanuyil, Chernihiv/CHFKRRT (CH) // web 1840km
70.91 1631 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Brest/RTPS Rakitnitsa (BR) // web 1334km
71.03 1632 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Zhlobin/RTPS (ul. Marksa 1a) (GO) // web 1739km
71.69 1632 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Brest/RTPS Rakitnitsa (BR) // web 1334km
71.81 1633 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Zhlobin/RTPS (ul. Marksa 1a) (GO) // web 1739km
72.14 1633 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Drogichin (Drahichyn)/RTPS Sirenevka (BR) // web 1413km
72.23 1634 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Soligorsk/RTPS Dubei (MI) // web 1567km
72.47 1634 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Brest/RTPS Rakitnitsa (BR) // web 1334km
73.01 1635 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Bobruysk/RTPS Yasny Les (MA) // web 1692km
73.19 1635 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Vasilevichi/RTPS Zashchebye (GO) // web 1737km
73.79 1636 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Stolin/RTPS (BR) // web 1527km

Map