July 29 2017

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
69.92 1829 UKR UR 2 Radio Promin’, Trostyanets’/SFKRRT, vul. Neskuchans’ka, 50 (SU) // web 2112km
70.91 1830 UKR Radio Mariya v Ukraini, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) // web 1694km
71.30 1831 UKR UR 2 Radio Promin’, Kyiv/KFKRRT, vul. Dorogozhyts’ka, 10 (KC) // web 1803km
72.86 1834 UKR UR 3 Radio Kul’tura, Kyiv/KFKRRT, vul. Dorogozhyts’ka, 10 (KC) // web 1803km