July 29 2019

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
72.47 1123 UKR Yaskrave Radio, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) // web 1694km
70.91 1125 UKR Radio Mariya v Ukraini, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) // web 1694km

Map