September 4 2020

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
70.91 1658 UKR Radio Mariya v Ukraini, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) // web 1694km
71.93 1701 UKR UR 3 Radio Kul’tura, Bershad’/Balanivka, VFKRRT (VI) // web 1791km
73.73 1706 UKR Radio Mariya v Ukraini, Kul’chiyivtsi/KHFKRRT, vul. Tsentral’na, 52/1 (KM) // web 1595km

Map