Day: 2 June 2022

June 2 2022

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km72.98 0702 UKR Golos Nadiyi, Cherkasy/CHFKRRT, vul. Pal’okhy, 2 (CK) // web 1940km70.91 0733 UKR Radio Mariya v Ukraini, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) // web 1694km69.62 0734 UKR UR 1 Persha Prog., Orativ/Ukrtelekom (VI) // web 1775km69.92 0736 UKR Svitle radio Emmanuyil, Zaporizhzhya/ZFKRRT, vul. Matrosova, 24…

Read the full article